ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ЗДО

/Files/images/організація процесу.jpg

Дошкільний вік - базовий етап фізичного, психологічного та соціального становлення особистості дитини.
Головна мета дошкільної освіти - виховувати зрілу особистість, в якої сформовані дитячий світогляд, прагнення допомогтися успіху, впевненість у собі, почуття власної гідності, емоційна сприйнятливість та вольові риси характеру.
Основними завданнями закладу дошкільної освіти є:

- забезпечення кваліфікованої турботи про зміцнення і збереження фізичного, психічного здоров'я.дітей;

- вироблення навичок здорового способу життя, закладання основ валеологічного орієнтування;

- стимулювання м'язової активності дитини, зміцнення її фізичної витривалості, прищепленгя уміння диференціювати корисне і шкідливе для свого організму та особистості, орієнтуватися на показники здоров'я та хвороби, елементарно підтримувати себе в екстремальних або складних життєвих ситуаціях;

- формування екологічної свідомості, виховання екологічної культури, виховання активного пізнавального і морального (бережливого, шанобливого), естетичного ставлення до навколишнього світу - до явищ природи, предметів побуту, до людей, до власної особи.

В центрі уваги педагогічного колективу ЗДО

Д И Т И Н А

/Files/images/dlja_programi.jpg

Зміст навчально-виховного процесу в КЗ "Новоолександрівський заклад дошкільної освіти" визначається Базовим компонентом дошкільної освіти відповідно до програми навчання та виховання дітей від 2 до 7 років "Дитина"

/Files/images/дитина.jpg

У навчально-виховному процесі дошкільних навчальних закладів використовуються такі основні форми організації дітей:

- Спеціально організована навчальна діяльність (заняття)

- Ігри

- Самостійна діяльність дітей (художня, рухова, мовленнєва, ігрова, трудова, дослідницька та ін.)

- Індивідуальна робота

- Спостереження, екскурсії, походи, свта та розваги, гуртки тощо.

В залежності від віку дітей, педагогічної мети, матеріально-технічного забезпечення груп, професійної майстерності педагогів. вони організовуються і фронтально, підгрупами чи індивідуально.

Основною формою організованю навчальною діяльністю дітей дошкільного віку є заняття з різних розділів програми (тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані. домінантні та ін).

Під час складання розкладу занять враховується їх домінуюче навантаженн на одну дитину (психічне, фізичне, емоційне) передбачається раціональне чергування видів діяльності (розумова, рухова, практично-прикладна) на кожному з них.

/Files/images/slayd2.jpg

/Files/images/metodisi2.jpg

Осередком методичної роботи в закладі є методичний кабінет:

В методичному кабінеті закладустворені умови для організації методичної роботи

Інформаційні матеріали:

— нормативні документи, інструктивно – методичні матеріали;

— матеріали з правової освіти;

— управління та контроль;

— ділові дані про педпрацівників ДНЗ;

— матеріали атестації педпрацівників;

— робота з батьками;

— матеріали участі ДНЗ врайонних заходах;

— фото, відео – матеріали.

Вся методична робота в дошкільному закладі підпорядкована систематичному плану роботи, який складається на основі глибокого аналізу за минулий навчальнийрік, комплексного вивчення результатів, здобутків, педагогічних знахідок. До річного планування залучаються всі працівники закладу, враховуючи їхню кваліфікацію, творчі здібності, можливості, їхні запити, побажання, зауваження.
Види і форми планування освітнього процесу в закладі обговорюються та схвалюються педрадою на початку навчального року. При плануванні роботи дошкільного закладукеруємося принципом актуальності, науковості, наступності, перспективності, системності, які забезпечують відповідність змісту планів досягненням психолого-педагогічної науки та позитивного педагогічного досвіду, орієнтацію змісту плану на потреби сьогодення та забезпечення якості розвитку, вихованості та навченості дітей.

Велика увага приділяється спрямуванню зусиль педагогічного колективу на реалізацію сучасного особистісно-орієнтованого підходу до дітей, який передбачає формування у дитини здібностей і бажання усвідомлювати себе як особистість. Ці домінуючі ідеї обговорюються на педагогічних радах, педагогічних читаннях, під час індивідуальних і групових консультацій. На їх основі здійснюється корекція педагогічного стилю роботи вихователів.
Професійному зростанню педагогічних працівників закладу сприяють курси підвищення кваліфікації при Вінницькій Академії Неперервної Освіти, відвідування семінарів, методоб’єднань, організованих Департаментом освіти Вінницької міської ради, участь у роботі творчих груп,самоосвіта.
В дошкільному закладі створені умови для підвищення професійного рівня та формування компетентності педагогів. Вдало поєднанні колективні, групові та індивідуальні форми методичної роботи сприяють ефективному росту фахової майстерності педагогів. Відповідно до річного плану в закладі створена творча група здосвічених вихователів, яка працює над вивченням інноваційних технологій, опрацюванням актуальних для дошкільного закладу питань та впровадженням їх в практику роботи з дітьми. Належна увага приділяється вивченню передового педагогічного досвіду вихователів закладу, в даному напрямку проводиться широка роз’яснювальна та консультативна допомога для орієнтування у виборі тематики досвіду, правильного викладення матеріалу за відповідним напрямком роботи,підходів до оформлення.

Найголовнішою формою роботи з педагогічними кадрами в нашому дошкільному закладі є педагогічна рада, якакерується у своїй діяльності Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Положенням про дошкільний навчальний заклад», Статутом дошкільного навчального закладу. Повноваження педагогічної ради визначають також інші нормативні документи, що стосуються діяльності дошкільного навчального закладу. Орієнтуючись на вимоги сьогодення, в зв’язку з модернізацією дошкільної галузі, враховуючи необхідність використання інтерактивних методів роботи з педагогічними кадрами, засідання педагогічної ради намагаємося організовувати нетрадиційно, здебільшого це ділові ігри, тренінги, жваві диспути, анкетування, презентації проектів.

Важливою й найефективнішою формою методичної роботи з вихователями є проведення відкритих занять, якімають відповідати сучасним вимогам, бути інтегрованими з використанням інноваційних технологій.Працюючи надпроблемою впровадження інноваційних технології в практику роботи з дітьми, педагоги проводять тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані заняття в залежності від розділу програми, обраного напрямку, що забезпечуєналежну продуктивність діяльності дітей.

wym-1606897334554 Методичні рекомендації щодо організації роботи у 2020/2021 навчальному році.

Кiлькiсть переглядiв: 2807

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.